Kasutusleping

HSS7 OÜ, registrikoodiga  16416257, aadress Tallinna 21, Rakvere, Lääne-Virumaa (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab HSS7 OÜ hallatavas e-poes Arvutiromula.ee (http://www.arvutiromula.ee) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Kliendile.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi)

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Arvutiromula.ee kaubamärki haldab ja omab HSS7 OÜ

3. Hinnad

3.1. Kõikide e-poes olevate toodete baashinnad on arvestatud eurodes.

3.2. Poe haldajal on õigus vajadusel muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on e-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Toodete garanteeritud tarneaeg on 3-10 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 14 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 14 päevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.

4.2. Kui Te olete tellinud rohkem kui 200 EUR eest, on kaupade vedu Eestis tasuta.

4.3. Kui Te olete tellinud vähem kui 200 EUR eest, saate Te oma tellitud kaubad postiga ning seda teostatakse 3 päeva jooksul pärast raha laekumist. Kliendil on õigus valida kolme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

1. Kullerpakk

2. Postipakk

3. SmartPOST

1. Kullerpakk – pakk saadetakse kulleriga tellija poolt sisestatud aadressile. Selline saatmisviis on natuke kallim kui tavapost, kuid pakk tuuakse tellijale kätte juba paki saatmisele järgneval päeval. Jääb ära postkontorisse minek, kuid peab kulleri tulekul olema kodus või muul aadressil, mis tellimisel sisestatud.

2. Postipakk – pakk saadetakse vahendusel antud aadressile lähimasse piirkondlikku postkontorisse, kust saabub koju teade paki saabumise kohta. Seejärel tuleb minna saabunud teatise ja isikut tõendava dokumendiga pakile enda valitud ajal järele. Teatis saabub tavaliselt 4 päeva pärast paki teele saatmist. Saatmiskulu lisandub kaubaarvele ja selle tasub kauba saaja. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

3. SmartPOST – pakk saadetakse lähemasse SmartPOSTi pakiautomaati. Telefonile tuleb sõnum koodiga, mis tuleb sisestada pakiautomaati. Infot pakiautomaatide kohta leiate http://www.smartpost.ee

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolse lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@arvutiromula.ee või info@hss.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolse lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.2.Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt Kliendi soovidele (lisatud on mõni komponent; toode on Kliendi poolt rikutud või ümber ehitatud).

6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.4. Toote tagastamiseks tuleb saata taotlus vabas vormis e-postile info@arvutiromula.ee või info@hss.ee

6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Poe haldaja.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete kasutamiseks müügiteenuse osutamisel.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkus).

7.5. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid isikule, kellel on selleks seaduslik õigus ja kui see toimub Kliendi isiku kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimiskinnitus tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil.

7.10. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil, juhul kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused

8.1. Klient on kohustatud tutvuma Kasutuslepingus toodud tingimustega.

8.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nende täitmisega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Ekspertiisi tootel esineva puuduse olemaolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks teostab HSS7 OÜ või toote valmistanud firma.

9.2. Juhul kui Klient ei ole rahul HSS7 OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega, on Poe haldajal õigus lasta sõltumatul eksperdill teostada täiendav tasuline ekspertiis.

9.3. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjali vigadele.

9.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

9.5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.

9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui HSS7 OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.